profile
Опубликовано 5 месяцев назад по предмету Українська мова от lenalena728888

складання непохидних прийменникив утворились таки похідні Прочитайте текст, у якому пропущено слово. Виконайте завдання 8 і 9 (1) у дитинстві ми всі від дороги чекаємо казки. (2) І вона справді приходить чи пробігає дорогами твоєї юності лише коли-не-коли зупиняється ... нас. (3) Дорого, мила дорога, і сум верби, і тополина задума біля тебе, і блакитна хустка небо над тобою. (4) Як усе це разом схоже на пристановище синього птаха. (5) Тільки де він?.. 8 пропуск у другому реченні можна заповнити кожному із зазначених прийменників, ОКРІМ (пропущене слово: коли-не-коли зупиняється ...) А коло В поблизу Б біля Г наприкінці 9 За допомогою повторюваного сполучника з'єднані однорідні члени в реченні А першому В третьому Б другому Г четвертому 10 У реченні "Берег тут грузький,мул, як чорна кваша, встанеш ногою - буль-буль пішли пузирі" вигук належить до групи. А емоційних В звуконаслідувальних слів Б волевиявлення Г слів мовного етикету

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили