profile
Опубликовано 5 месяцев назад по предмету Українська мова от dashagrina20002019

Виконайте завдання до тексту.
ouеннях з прямою мовою знайдіть слова із суфіксами, що надають
1. У реченнях з прямою мов
епенню емоційного забарвлення й виразності.
спіть спільнокореневі слова. Простежте, чи допомагають вони зв'язати
речення в тексті.
випишіть по два слова з нульовим закінченням та без закінчення. Роз-
беріть їх за будовою. Які 13 цих слів називаємо незмінними?
Знайдіть три слова, у складі яких є префікс. Назвіть префікси.
5 Випишіть форми слова колодязь. Позначте закінчення та визначте, які
граматичні значення вони виражають.
6. Доберіть усно до виділених слів по дві їхні форми та по два спільноко-
реневі слова.
7. Розберіть за будовою слова дзвінок, шкільний, прекрасний.
........ 193​

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили