profile
Опубликовано 5 месяцев назад по предмету Українська мова от flesh55882

1. На перший склад падає наголос у слові

А русло
Б вірші
В партер
Г фартух
Д рукопис

2. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А заєць, колосся, всюди
Б обеззброєний, бездощів’я, розпорядок
В ательє, боєць, щабель
Г азалія, безділля, свято
Д їдуть, пряжа, збіжжя

3. НЕМАЄ лексичної помилки в рядку
А чергувати в столовій
Б розкрийте підручник
В поступати в інститут
Г небезпечний поворот
Д бутилка шампанського

4. Літеру е треба писати в усіх словах у рядку

А ст…хати, ст…повий, квіт…нь, бл…скучий
Б зал…вати, чов…н, ш…лестіти, прот…кла
В пригв…нтити, ч…реда, ш…потіти, г…рой
Г ос…литися, к…шеня, л…дацюга, тр…мтіти
Д д…ржати, щ…бетати, пр…зидент, дал…ч

5. Подвоєні літери треба писати в усіх словах у рядку

А пас…я, Ган…ин, л…ється
Б розкіш…ю, повіст…ю, зран…я
В бов…аніти, попад…я, стат…ей
Г суд…ів, від…знака, від…аний
Д лист…я, плат…я, в…ійти

6. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

А ненависний, пестливий, свиснути, тижневий
Б власний, безвиїзний, гігантський, кістлявий
В тріснути, хворостняк, писнути, випускний
Г провісник, буревісник, шістнадцять, шістсот
Д серце, гуснути, цілісний, радісний

7. У якому рядку всі слова пишуться з м’яким знаком?
А медал…йон, знан…, підземел…ля, закин…те
Б в…юн, кіл…це, козачен…ко, л…одяник
В сопіл…ці, т…мяний, тонюсін…кий, дніпровс…кий
Г перелаз…мо, широчен…кий, яблун…ці, прокл…он
Д ніч…, сестрон…ко, сидят…, кричиш…
8. Апостроф треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ
Мати перша в світі навчила любити солов(1)їні ранки, п(2)янкий любисток, духм(3)яну м(4)яту, зелене верб(5)я.
А 1; Б 2; В 3; Г 4; Д 5
9. Обидві власні назви треба писати в лапках у рядку

А село Веселе, фабрика Світоч
Б роман Плаха, печиво Сюрприз
В готель Харків, дівчинка Марійка
Г холодильник Норд, місто Острог
Д станція Фастів, газета Експрес

10. Подвоєння літер НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх іншомовних словах рядка

А іп…одром, ір…еальний, хоб…і
Б ем…ігрант, груп…а, інтермец…о
В ал…ергія, коміс…ія, Гол…андія
Г контр…еволюція, ван…а, шас…і
Д барок…о, ін…овація, Ал…а

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили