profile
Опубликовано 3 месяца назад по предмету Українська література от igormandziy123

СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!
1.Котре з поданих речень є складнопідрядним?
А. Коридор був не вузький і не широкий.
Б. Мене питають, чому іду за нею слідом.
В. Стежкою, давно протоптаною в лісі, можна пройти до шляху.
Г. Ми залили вогонь, залишений на узбіччі.
2.Вкажіть рядок, у котрому є підрядне означальне речення?
А. Завжди будь собою, і ти обов’язково матимеш щастя!
Б. Де згода панує, там і горе танцює.
В. Не буду я питати, чому за літом дні холодні йдуть.
Г. Кожен заєць любить такий ліс, у якому він зріс.
3.У котрому рядку є підрядне з’ясувальне речення?
А. Дівчина стала радо показувати йому, що збирає кленові листки.
Б. Як будеш, земле. ти щасливою, то буду в щасті жить і я!
В. Ніщо мені так не пахне, як наш степ.
Г. Іди, іди, дощику, упади, щоб плодами красувалися сади.
4. Який різновид складного речення подано?
Нема життя без України, бо Україна – це мати, яку не вибирають.
А. Складносурядне речення. Б. Складнопідрядне речення з послідовною підрядністю. В.
Складнопідрядне речення з однорідною підрядністю. Г. Складнопідрядне речення з
неоднорідною підрядністю.
5. Укажіть відповідність між складнопідрядним реченням і видом підрядної частини.
А. Підрядне місця. Б. Підрядне умови. В. Підрядне способу дії і ступеня. Г. Підрядне причини.
1. Не матимеш справжнього друга, якщо сам другом не будеш. 2. Повела житами стежка неширока
в поле, де тополя мріє одинока. 3. Оскільки землю добре удобрюють, то рослини добре
розвиваються. 4. Робіть так, як уважаєте потрібним і кращим.
А. … .
Б. … .
В. … .
Г. … .
6. Установіть відповідність між схемою та реченням.
А. [ ], (що…), (бо…). Б. (Якщо…), [ ], (котрі…). В. [ ], (щоб…), (що…). Г. [ ], (що…), (що…).
1. Якщо не можна вітер змалювати, змалюй дуби, котрі од вітру гнуться до землі. 2. Ви скажіть
своєму пану, що заплати не бажаю, бо назад не повертаю. 3. Потрібно великої праці, щоб зв’язати
те, що порвала наша недбайливість та байдужість. 4. О, я знаю, що ти була на тій раді, що ти стала
за ними проти свого батька.
А. … . Б. … . В. … . Г. … .
7. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Вкажіть граматичні основи.
Накресліть схему.
Питають сосни де я мешкаю куди іду сумною стежкою.
8. Перепишіть речення. Виконайте повний синтаксичний розбір (дайте загальну характеристику
речення, позначте схематично).
Діти не знали, скільки минуло часу відтоді, як вони полізли в підземний хід.

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили