profile
Опубликовано 5 месяцев назад по предмету Химия от nikavika1564

Допоможіть будь ласка ТЕРМІНОВО! 30 балів
4. З якими металами може реагувати розчин плюмбум (II) нітрату?
а) Hg;​​б) Cu;​​в) Au;​​г) Fe.

5. Допишіть продукти реакцій. Поставте, де потрібно, коефіцієнти.
а) K2CO3 + HBr = KBr + CO2 +?​​б) Cu + Hg(NO3)2 = Hg + ?

6. Вкажіть властивості характерні для кальцій карбонату:
а) рідина;​б) тверда речовина;​в) солодка;​г) нерозчинна у воді.

7. Визначте масу 1,5 моль речовини LiNO2:
а) 21 г;​​б) 32 г;​​в) 79,5 г;​​г) 14 г.

8. Встановіть відповідність назв кислотних залишків та формул солей.
Назва залишку:
Формула солі:
1. фосфат;
а) К3Р;
2. гідрогенофосфат;
б) КН2РО4;
3. дигідрогенофосфат;
в) К2НРО4.
4. фосфід.


9. Допишіть продукти реакцій. Поставте коефіцієнти.
а) Na2SO3 + НBr = ;​​б) MgSO4+ NaOH=;​в) BaCl2 + H2SO4 =.

10. Яка основа відповідає плюмбум (ІІ) оксиду? Запишіть формулу та доведіть її амфотерність.

11. Скласти рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити наступні перетворення:
Купрум (ІІ) нітрат →Купрум (ІІ) гідроксид → Купрум (ІІ) оксид → Купрум (ІІ) сульфат.
​​​​​​↓
​​​​​Купрум (ІІ)бромід

 1. Ответ
  Ответ дан Himick2004

  Ответ:

  4. г)

  5. а) K2CO3 + 2HBr = 2KBr + CO2 + H2O

  ​​б) Cu + Hg(NO3)2 = Hg + Cu(NO3)2

  6. б, г

  7. в

  8. 2в) 3б) 4а)

  9. а) Na2SO3 + 2НBr = 2NaBr + H2O + SO2↑

  б) MgSO4 + 2NaOH= Na2SO4 + Mg(OH)2↓

  ​в) BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO4↓

  10. Pb(OH)2

  Pb(OH)2 + 2NaOH = Na[Pb(OH)4]

  Pb(OH)2 + 2HCl = PbCl2 + 2H2O

  11. Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2 + 2NaNO3

  Cu(OH)2 = CuO + H2O (при нагревании)

  CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O

  CuSO4 + BaBr2 = CuBr2 + BaSO4

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили